"საკონდიტრო მადარტ"
ქ.თბილისი პეკინის ქ.17
დადიანის 160
გლდანი ხიზანიშვილის ქუჩა
ტელ:0(32)2 19 29 19
"mail: info@madart.ge", "madatorti@gmail.com",
http://www.madart.ge
პროდუქციის ხარისხის ან მომსახურების შენიშვნის შემთხვევაში მოგვწერთ mail-ზე ან მარჯვენა კუთხეში დააწექით ონლაინ დახმარებას