დღის შეთავაზებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ მხოლოდ ფილიალში სტუმრობის შემთხვევაში